Euros


Euros

Euros (grch.; lat. Eurus), der Ost-, Südostwind.


http://www.zeno.org/Brockhaus-1911. 1911.